Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương phố đi bộ bờ Hồ, đôi vợ chồng tình nguyện trẻ giờ đã già thuê nhà Hà Nội vừa nảy ra ý tưởng rồ rồ. Hai vợ chồng mình sẽ mua 5 thùng Lavie và ngồi ở một góc nào đấy với tấm biển: “Bạn có thể