Month: January 2017

TUYÊN THỆ

TUYÊN THỆ Cuối cùng thì 318,9 triệu người dân Mỹ đã chính thức công nhận nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tại lễ nhậm chức ở thủ đô Washington D.C. ngày 20/1/2017, tổng thống Donald Trump đặt bàn tay mình lên cuốn kinh thánh để đọc lời tuyên thệ, là ông sẽ trung thành