Bản tin HHN: Từ tháng chao! ( Dạo này tôi ít có time quan tâm cho Fb các a c thông cảm, tôi bận viết kịch bản quảng cáo cho a Hiếu Chí Trần, ngoài ra tôi còn phải viết kịch bản hài cho thằng em Long Văn Đinh để nó làm sitcom Loa Phường.