Month: May 2017

Cảm ơn anh Như Phong

Cảm ơn anh Như Phong. Chưa biết ai đêm qua đã xóa mất 5 stt về PVN, nhưng em nhận ra rằng, những điều em quan tâm thật bẩn thỉu và hèn hạ, so với những gì anh viết dưới đây. Khi về và làm quen với dầu khí. Tôi đúng là thằng học trò