*5′ huyên thuyên* Đi bay cả ngày tới đêm khuya. Đáp xuống mở đt thì quả lịch rùng rợn đập vào mặt khiến cô gái câm nín luôn… Klq nhưng đang cảm thấy funny. Vì là mà đi Nhật thì nta bảo giống ng Nhật, giờ đi Hàn cũng bao nhiêu ng bảo tưởng ng