Month: September 2017

“Hãy nhìn chú mèo kìa

“Hãy nhìn chú mèo kìa! Chú đang ở trên giường. Hãy đùa chú mèo xinh tươi, hãy nhảy lên giường. Bạn hãy đuổi bắt chú mèo nào. Khi đặt lên bàn tay, chắc chắn chú mèo sẽ cắn lấy tay tôi” . Đấy là một đoạn trong sách giáo khoa tiểu học của Nhật Bản

Cứ lâu lâu

Cứ lâu lâu, chuyện đời sống giáo viên, đồng lương giáo viên lại được hâm nóng! Thậm chí có người có vai vế, chức sắc từng hô hào mỗi phụ huynh tháng nộp 100 ngàn để giải cứu các thầy cô giáo công khai trên mặt báo! Nói thẳng thừng, đời sống vật chất của

NHẬP KHẨU CT GD PT PHẦN LAN

NHẬP KHẨU CT GD PT PHẦN LAN, ĐƯỢC KHÔNG? Vừa đọc tin thấy Bộ GD VN bảo sẽ nhập khẩu CT GD PT Phần Lan về VN mà mừng ít, lo nhiều! Lại nhớ câu cảnh báo của giáo sư dạy trong chương trình Phát triển chương trình mà mình mới học hồi hè ở