Hầu hết các lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn 2009 – 2015 đều đã bị khởi tố vì liên quan đến khoản thất thoát 800 tỷ đồng góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank)

Hầu hết các lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn 2009 – 2015 đều đã bị khởi tố vì liên quan đến khoản thất thoát 800 tỷ đồng góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).
Gửi thư về Tòa soạn Nhà quản lý, nhiều bạn đọc thắc mắc là sau khi đã bị xử lý về mặt Đảng thì liệu ông Đinh La Thăng, người nắm vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN giai đoạn này có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?
Theo Cơ quan điều tra, việc góp vốn đợt 3 của PVN có …
Continue Reading

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *