HÌNH TAM GIÁC MUÔN ĐỜI

HÌNH TAM GIÁC MUÔN ĐỜI
Tove Dittleven (Đan Mạch)
(Bản dịch từ tiếng Nga của Hồng Thanh Quang)
Trên con đường tôi đi
có hai người đã tới:
một người rất yêu tôi,
còn tôi yêu người khác.
Người sống trong khao khát,
trong những giấc tôi mơ.
Người kia đứng sững sờ
trước cửa lòng khép chặt.
Người cho tôi hạnh phúc
luôn như gió vội bay.
Người dâng tôi cả đời
không được gì đền đáp.
Người bắt máu tôi hát –
tình phóng khoáng trắng trong.
Người như cuộc đời thường
bóp mộng lòng tôi nát.
Hai người đó trên đường
phụ nữ nào cũng gặp.
Trăm năm chỉ một lần
họ được trùng làm một…

12 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *