Đôi khi cảm thấy ngại ngùng khi nhận được sự ưu ái nồng nhiệt trên mảnh đất này

Đôi khi cảm thấy ngại ngùng khi nhận được sự ưu ái nồng nhiệt trên mảnh đất này. Lần trước mình đến đây, người phát ngôn của sân bay và vợ ông ấy chạy xe ra tận đường băng để đón. Hôm nay về Việt Nam, chú Tsion trong hải quan đưa mình qua cổng

I’m relaxing

I’m relaxing. Relaxing, as I watch the divisive contagion run its course. People are disagreeing… The divisive contagion is smarter than most people. I’m watching it transfer from person to person. Friend to friend to family to stranger it goes… It flows. Unseen but seen. It knows no commonality. It binds a passive mind. Suppresses