Paris có cảnh ngập nước thế này không

Paris có cảnh ngập nước thế này không ? Hà Lội !
Huan Pham
Tôi có một thắc mắc mong được mấy ông thần với lập trường kiên định sáng suốt đi theo đường lối tư tưởng sáng ngời ấy, giải thích giùm:
– Tại sao các bậc lãnh đạo cộng sản Việt Nam đều mong muốn nước ta giàu đẹp như các nước tư bản nhưng tối ngày lại tuyên truyền bọn tư bản nó xấu xa nó đen tối , vậy là sao ?
Ông Phúc muốn đẹp như Paris
Ông Thăng muốn long lanh như Hòn Ngọc Viễn Đông thời Việt Nam Cộng Hòa.
Ông Hải muốn tỏa sáng như Singapore
Nào ! bạn nào bên cánh phải bớt bớt chửi rủa và ngồi lại đây oánh tách trà ra đàm đạo vơi tôi chơi dzui.
Bác Phúc sang làm Thủ Tướng Pháp thì Paris sẽ sớm thành Hà Lội !

Lê Quang Thọ

3 Comments