Thời kháng chiến chống Pháp nguy hiểm nhất là bọn tề hai mang, thời kháng chiến chống Mỹ thì bọn chiêu hồi cải…

Thời kháng chiến chống Pháp nguy hiểm nhất là bọn tề hai mang, thời kháng chiến chống Mỹ thì bọn chiêu hồi cải chánh đã quay súng giết hại không biết bao nhiêu cán bộ chiến sĩ….
Còn ngày nay, những kẻ một thời mặc quần rằn ri, áo lính, một thời là cán bộ đảng viên " trở cờ" chính là những kẻ nguy hiểm nhất, đắc lực nhất chống phá đất nước, dân tộc, bởi chúng biết chúng không có đường quay lại.
Nhiều người cứ cả tin vào những thông tin bọn chúng đưa ra bởi cứ tin tưởng vào cái mác cán bộ đảng viên, sĩ quan quân đội năm xưa. Họ không hề hay biết rằng những tin tức đó bọn chúng lập lờ đánh lận con đen hoặc bịa đặt, xuyên tạc để hòng đánh lừa, dắt mũi người khác. Xã hội rối ren, niềm tin lung lay cũng một phần bởi chính những kẻ như vậy.

Xem thêm tại: gocnongthon.com/500-ao-am-va-hon-5/

10 Comments