(Việt Nam rất dị ứng với “Mùa xuân Arap” là phong trào của người dân lật đổ lãnh đạo của nhiều quốc gia Ả Rập

(Việt Nam rất dị ứng với “Mùa xuân Arap” là phong trào của người dân lật đổ lãnh đạo của nhiều quốc gia Ả Rập. Ông này lên nắm quyền được cũng là nhờ phong trào Mùa xuân Ả rập, người dân lật đổ tổng thống tiền nhiệm Mubarak. Vậy giờ ổng sang thăm luôn hả?
Nhờ hồi năm 89, hồi đó còn bé suốt ngày nghe đài phát thanh phát động phong trào người dân, thanh niên, thiếu nhi đi biểu tình phản đối những cuộc “lật đổ phản cách mạng” ở các nước Đông Âu làm tan rã hệ thống XHCN cũ ở các nước này. Sau đó hình như vẫn đi xin viện trợ của họ thì phải)
Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi hôm nay đến Việt Nam, là nguyên thủ đầu tiên của Ai Cập có chuyến thăm từ khi hai nước lập quan hệ ngoại giao.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *