1 thời đã xa

1 thời đã xa, ko phấn ko kẻ mắt ko xăm chân mày. Ko j hết. Ko chồng ko con, ko lo lắng ko suy nghĩ ko muộn phiền. Tuổi thanh xuân chỉ có duy nhất 1 lần trong đời…. 8 năm trước tuổi trẻ màu hồng đẹp tuyệt vời. Thực sự bắt đầu sợ già. Mặt già háp rõ…
2009 😉