14 Tháng em đến bên bố mẹ và anh

14 Tháng em đến bên bố mẹ và anh!!!
– Em làm anh Cún có trách nhiệm hơn.
– Em cũng khiến mẹ bớt nóng tính hơn vì nếu mẹ không “kiên nhẫn” với những cơn ăn vạ cua em mà cứ quát tháo tùm lum thì chắc em sẽ trở thành em bé hay cáu gắt và chuyên vứt đồ.
– Em khiến bố “xì tin” hơn và cũng dễ tính hơn.
#Bên_nhau_là_nhà