Month: October 2017

Tư vấn chất liệu để làm áo thun

Bây giờ chúng tôi đã xác định rằng có một phạm vi rộng lớn đáng ngạc nhiên các loại vải tốt nhất, Cách dễ nhất để làm việc này là mở tủ quần áo của người nhận và nhìn vào những chiếc áo phông đã có sẵn. Chúng có trọng lượng trung bình không? Nhãn