Month: November 2017

Sáng nay nghe cựu cầu thủ Amaobi kể chuyện lấy vợ tại quê nhà và thân phận phụ nữ ở Nigieria mới thấy phụ nữ ta…

Sáng nay nghe cựu cầu thủ Amaobi kể chuyện lấy vợ tại quê nhà và thân phận phụ nữ ở Nigieria mới thấy phụ nữ ta hạnh phúc hơn nhiều. Phụ nữ Nigieria lấy chồng xong chỉ quanh quẩn trong không gian gia đình. Họ nuôi con, dạy con, phụng sự cho gia đình chồng