Như chúng ta đã biết đường ruột chúng ta tồn tại 2 chủng vi khuẩn đó chính là lợi khuẩn và hại khuẩn, một hệ tiêu hóa khỏe mạnh khi tỷ lệ lợi khuẩn là 85% và hại khuẩn là 15%, nếu như tỉ lệ này thay đổi sẽ làm mất cân bằng hệ vi