Có thể nói vệ sinh răng miệng chính là công việc tối thiểu hàng ngày mà mỗi chúng ta đều phải thực hiện, thế nhưng mình xin khẳng định “ hầu hết chúng ta đều vệ sinh răng miệng sai cách”?? Vệ sinh răng miệng đúng chuẩn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tuy nhiên