2/9 là ngày j dợ

2/9 là ngày j dợ
Ai2 cũng đi chơi đi phượt hết

Nó là ngày j hạ.
Hía hía đùa chứ 1 tỉ năm nay r kb đến ngày lễ ngày tết là gì. Hết lo ăn rồi lo làm…. chán chê sang lo cho con.
Con ốm mẹ mệt
Ngồi coi ngta đi chơi ma thèm cá.
Để ở đây cho có thông báo
Thôi ráng kiếm thật nhèo tiền (h chưa có đồng nào)
Hẹn sang năm or năm nữa mẹ vs con gái dắt tay nhau đi chơi xa nhé
Lúc đấy mẹ sẽ biết 2/9 là ngày j