3 mẹ con ơ nhà trông nhau mà cứt nên đến đầu

3 mẹ con ơ nhà trông nhau mà cứt nên đến đầu
Thằng bé đòi bế con chị đòi bú
con mẹ thì đói mờ mắt cơm k nấu được mà ăn
Dm mệt thật sự huhu
Cần mọc them 3 đầu 6 tay nữa
tâm sự của con mẹ đẻ dày
See Translation