ANH ĐÃ Ở NƠI NÀO LÂU QUÁ ĐỖI

ANH ĐÃ Ở NƠI NÀO LÂU QUÁ ĐỖI
(Evgueni Dolmatovsky; Hồng Thanh Quang chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Nga)
Chẳng còn sức để mà yêu anh nữa,
Em bây giờ sống một mình vui.
Anh đã ở nơi nào lâu quá đỗi,
Để riêng em trơ trọi trong đời!
Lẽ nào anh không hay em tủi phận,
Lẽ nào anh yên dạ với tình côi!
Anh đã ở đâu, đã hôn ai thế,
Và chính mình tự phản bội mình thôi…
Lẽ nào anh không biết bao đông giá
Em đợi chờ mòn mỏi ấm làn hơi.
Anh đã ở đâu khi em cùng kẻ khác
Trong bạc lòng lê bước trước mù khơi…
Anh với em giờ hai miền sáng tối,
Sức đâu còn để em được yêu thêm!
Anh đã ở nơi nào lâu quá đỗi,
Ơi người tình duy nhất đời em?
Nguyên bản tiếng Nga:
Полюбить тебя уж не хватит сил
И одной теперь хорошо,
Где ты раньше Nhg был, где ты раньше был,
Что так поздно ко мне ты пришёл.
Где ты раньше был, где ты раньше был,
Что так поздно ко мне ты пришёл.
Разве ты не знал о моей тоске,
Как ты мог прожить без меня.
Где ты раньше был, целовался с кем,
С кем себе самому изменял.
С кем себе самому изменял.
Разве знает кто сколько лет и зим
Я улыбки жду и тепла,
Где ты раньше был, когда я с другим,
С нелюбимым над пропастью шла.
С нелюбимым над пропастью шла.
Мы с тобой теперь словно тьма и свет,
Полюбить тебя нету сил,
Где ты раньше был столько дней и лет,
Мой единственный, где же ты был.
Где ты раньше был столько дней и лет,
Мой единственный, где же ты был.