Bản quyền HTQ:

Bản quyền HTQ:
-Ra lệnh cấm, đó là cách giải quyết vấn đề tới đầu tiên với những nhà quản lý tồi.
-Thành công không phụ thuộc vào kiến thức mà vào cách áp dụng kiến thức.
-Nếu ta bị phản bội một lần thì đó là lỗi của kẻ phản bội, nếu ta bị phản bội tới hai lần trở lên thì đó là lỗi của ta.
-Càng hiểu con người càng yêu chó. Chó không bao giờ vừa tỏ tình xong ở giường này lại nhảy ngay sang giường khác.
-Sống gấp có thể sẽ bị trừng phạt nặng hơn là lái xe hơi quá tốc độ…
-Nên chăng ngạc nhiên trước việc những thằng ngốc nhanh hơn rất nhiều so với những người đàn ông thông minh trong việc dụ phụ nữ làm những điều ngốc nghếch?!.