Các bạn mua xe máy xịn hay đi Grab hơn

Các bạn mua xe máy xịn hay đi Grab hơn?
Hiện nay nếu các bạn mua xe máy thì mất 40 củ đi được 7 năm
Giả sử ngày đi 20km
Khấu hao mỗi tháng là 500k tiền xe
Xăng xe và thay dầu : 300k
Gửi xe tháng 2 nơi : 300k
Bị phạt : 100k
Sửa xe / rửa xe : 100k
Lãi ngân hàng : 300k
Bảo Dưỡng/ đại tu/ thay đồ : 200K
Tổng thiệt hại : 1.8 tr vnd
Nếu đi Grab : 3000 x 20 km (trung bình giá tăng và ưu đãi ) = 60k x 25 ngày = 1,5 triệu
Ưu điểm : Bạn không phải lái và không lo mất xe và đặc biệt oai như cóc
Đặc biệt
– Không bị cháy mặt đen da – lão hoá da sớm do ngồi sau
– đỡ mòn vẹt 1 bên giày nếu tự lái hay phải chống chân
Nên mua xe riêng hay đi Grab?