Cần Sếp biết cách đặt câu hỏi

Cần Sếp biết cách đặt câu hỏi, hơn là đưa ra câu trả lời.
Khi nhân viên gặp sếp để hỏi 1 vấn đề, sếp thường hay có xu hướng đưa ra 1 câu trả lời, 1 giải pháp. Giải pháp dựa trên kinh nghiệm sẵn có, và áp đặt thực hiện. Vấn đề ở chỗ sau đó thì sao, nhân viên lại gặp ta và hỏi, ta tiếp tục áp đặt 1 giải pháp. Vòng lặp cứ thế tuần hoàn…
Thay vì đưa ra 1 câu trả lời, hãy đưa ra các câu hỏi. Các câu hỏi đúng sẽ cho giải pháp trúng
Đưa ra câu hỏi giúp nhân viên cùng tư duy, làm giàu thêm kỹ năng giải quyết vấn đề của họ.
Đưa ra câu hỏi giúp kết nối, tạo kênh giao tiếp bình đẳng giữa sếp và nhân viên.
Đưa ra câu hỏi giúp mở ra nhiều luồng suy nghĩ, nhiều ý tưởng, tiệm cận đến giải pháp trúng.
Đưa ra câu hỏi khiến nhân viên cảm giác vị thế ngang bằng, cùng suy nghĩ, và giải pháp có được là của họ.
Khoan vội trả lời, hãy đặt câu hỏi.
Đặt câu hỏi trúng. Đặt câu hỏi khiến người khác tự tin. Đặt câu hỏi khiến người khác bừng sáng.
Nhân viên cần những người sếp như vậy. Không hơn, không kém.