Chả ông nào chăm chụp thế

Chả ông nào chăm chụp thế, đã thế mảng miếng phát hờn. Ông ấy là minh chứng rõ ràng nhất về chuyện làm gì đi nữa thì phải có nền đào tạo chuẩn …
Nói về ảnh ổng đẹp có lẽ phải nói suốt ngày, thả tim, likes mỏi tay luôn … Cái chính ổng là một ông anh cho anh em xung quanh một cảm hứng trong sáng tác, một sự xấu hổ trong lòng học cách quảng giao anh em bạn bè như ổng, một sự lặng rất sâu về cuộc đời và cả một cú … mát ga giật số xe pkl nữa…
Anh mua xe đê để anh em mình đi trốn với nhau Nguyễn Tú