Chỉ định 1

Chỉ định 1.619 trong tổng số 1.865 gói thầu
Theo Báo cáo công tác đấu thầu năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Phú Yên, năm 2016, tỉnh Phú Yên đã tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với 1.865 gói thầu. Tổng giá trị số gói thầu này là hơn 3,3 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là hơn 3 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 318 triệu đồng (9,49%).
Trong 1.865 gói thầu nêu trên, chỉ có 82 gói thầu được thực hiện đấu thầu rộng rãi (chiếm 4,4%), 5 gói thầu đấu thầu hạn chế (chiếm 0,26%), 121 gói thầu chào hàng cạnh tranh (chiếm 6,49%), 38 gói thầu tự thực hiện (chiếm 2,04%), còn lại 1.619 gói thầu đều thực hiện chỉ định thầu (chiếm 86,81%).
Lý giải về việc hơn 86% số gói thầu được chỉ định thầu, Sở KH&ĐT Phú Yên cho biết, do hầu hết đều là gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ. Theo kết quả tổng hợp số liệu hoạt động đấu thầu năm 2016 của Phú Yên, các gói thầu được chỉ định đều có giá trị nằm trong hạn mức cho phép.
Trong khi đó, đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ, tỷ lệ tiết kiệm đạt tới 17,11%; số gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên đạt tỷ lệ tiết kiệm tới 24,28%.