Chó sủa thì chỉ mình nó nghe thôi

Chó sủa thì chỉ mình nó nghe thôi . Mỏi miệng thì nó câm lại à . Khi nào nó cắn mình thì lấy đả cẩu bổng ra oánh nó . Mà có vài con cậy là nô tài của bọn nào đó lấy oai chủ ra hù dọa thì cách tốt nhất là éo quan tâm nó cho nó đứng sủa 1 mình nó chứ mất công đập nó thì nó lại chạy về kêu chủ nó tới thì lại nhục nó nữa .
Ờ ta khinh . Mới chỉ là loại lính lác sai vặt mà đòi hạch sách á . Ta dù sao cũng quang minh chính đại , làm việc kiếm tiền bằng mồ hôi công sức của mình cũng chẳng vì bát cơm mà phải luồn cúi lạy lục cha con thằng nào . Nên đừng lấy cái danh phận nô tài ra nói trước mặt ta ta khinh . đừng có lấy cái danh là lính của thằng này thằng kia hay cái tính giang hồ này nọ ra hù ta ta cười cho á . Há há há
See Translation