Có hai thứ mình ớn mỗi khi post video lên như những ngày này:

Có hai thứ mình ớn mỗi khi post video lên như những ngày này:
1. Báo này báo kia phỏng vấn.
2. Ai đó muốn mua video rồi đóng logo lên sử dụng riêng.
Thật lòng mà nói mình không kênh kiệu gì đâu, nhưng video mình làm cho riêng mình, nó là niềm vui của mình, và nó tách bạch hoàn toàn với kiếm tiền (tiền mình kiếm chỗ khác rồi) nên nó không thể chia sẻ cho ai như thế cả. Về phần phỏng vấn báo gì gì đó thì thôi, chắc lại tự hào đất nước sau bảy mấy năm, bốn mấy năm gì đó, mình không tự hào gì cả, đau khổ là đằng khác.
Đại để thế, các bạn đọc được thì thông cảm giúp, hì hì hi hi