Cô tấm Lạc Tiên đang chiến đấu với các đơn hàng cuối năm đây

Cô tấm Lạc Tiên đang chiến đấu với các đơn hàng cuối năm đây, :*
Gìơ vẫn chưa đc măm cơm vì đống này, mới là 1/4 của các đđơn chưa đâu vào đâu ạ.
Ước gì có cô tiên ban cho mấy bạn thiên thần xuống trợ gíup mềnh nhể 😀
Đi ăn đây, đói quá rồi òa òa…
Ps; : Long Le Quang vs Chuông gío Thanh Thanh bộ ba phù thủy sang nhà tớ đóng hàng gíup cô Tấm Tiên ngay :* , nhận lệnh help sớm ạ :)))
Tặng cả nhà bông hoa Lạc Tiên :*
https://m.facebook.com/story.php…