Con là điểm tựa là nguồn sống của ba mẹ

Con là điểm tựa là nguồn sống của ba mẹ
Con là niềm vui niềm hạnh phúc của ba mẹ
Con là động lực để ba mẹ làm việc thật tốt
Vì con ba mẹ sẽ cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con
Ba mẹ yêu con nhiều lắm!!! 🙂 🙂 🙂 🙂