ĐẠI PHÁP KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO VÀ CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠO

ĐẠI PHÁP KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO VÀ CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠO. Bạn nói đắc đạo là không đúng, PHẢI NÓI LÀ ĐẮC PHÁP MỚI ĐÚNG. Ou yes. Đúng rồi đắc Pháp như kiểu thi qua được phần lý thuyết vấn đâu đáp đấy trôi chảy. Nhưng mà không có đạo thì thực hành làm sao . Vậy chẳng phải là ảo giác chơi lái xe trên sa bàn đấy sao. Bảo các đồng chí là sống ảo tung chảo thì lại cứ cãi oành oành. 100% là ảo, nếu không thì phải có hình có đạo, có đường và có phương pháp. Cho đến giờ chỉ có duy nhất HỌC VIỆN PHÁP LUÂN CÔNG CỦA TÔI LÀ chính danh, có điều lệ, phương pháp, thi cử và cấp chứng chỉ.