Đi hấp tóc mà xong cuối cùng tóc còn xơ hơn cả lúc chưa gội Là sao

Đi hấp tóc mà xong cuối cùng tóc còn xơ hơn cả lúc chưa gội Là sao ? Phát hờn mẹ nhân viên gội đầu cho mình, chắc mẹ ý lấy nhầm keo 502 gội sao ý
Đùa, ức chế ko để đâu cho hết
Chẳng lẽ cạo miẹ trọc cho đỡ mệt