Do cụ Hùng than ngứa ngáy chân tay

Do cụ Hùng than ngứa ngáy chân tay , và vì sinh nhật cụ, phây không thông báo. Thôi, để tỏ lòng hối lỗi xin viết thêm tặng cụ bài nữa kẻo cụ lại cầm súng bắn ta….
QUÁ SỨC
Chả hiểu vì sao lại thế cà ?
Chân tay ngứa ngáy thật à nha
Do rằng sợ mó xằng ăn thụi
Lại cũng e đòi bậy bị la
Vác viết ngoài hiên đưa vịnh thả
Làm càn dưới mái đẩy ngòi ra
Thơ văn ướt ruợt tuôn như suối
Mới đỡ lăn tăn đã quá hà
23/05/2017-Đào Mạnh Hà