Đọc và suy ngẫm nhé mn

Đọc và suy ngẫm nhé mn
Một lời đồn thổi qua mỗi người sẽ thành một câu chuyện khác
Trong một nông trại có chú lừa đức tính rất hiền lành và siêng năng, sau 1 ngày cày bừa và về nhà nằm nghĩ với hơi thở nặng nề chú nói với chó “ngày mai chắc xin ông chủ nghĩ một ngày, tôi mệt quá k làm nỗi rồi”
chó tạm biệt lừa và ra cửa gặp mèo, chó nói ” tội nghiệp anh cừu, mai ảnh k đi làm vì mệt quá, hết sức rồi ”
mèo nghe xong đang trên đường vào nhà thì gặp và tặc lưỡi nói với gà “tội nghiệp, chắc ông chủ bắt anh lừa làm nhiều việc quá nên anh kiệt sức không thể làm việc được nữa”
Gà đang trên đường về chuồng thì gặp heo tám dăm ba chuyện ” Trời, ông chủ bắt anh lừa làm việc nhọc quá, làm việc k có giờ nghĩ nên có lẽ ảnh sẽ đi tìm chủ khác, không biết chủ mới có đối xử tốt với ảnh k..”
sáng mai khi bà chủ cho heo ăn thì heo nói ” bà chủ, tôi có vài điều muốn nói với bà, để bà xem xét.., anh lừa có thể sẽ đi tìm chủ khác vì ảnh nói ông bà chủ đối xử tệ với ảnh quá và…. ”
vậy là giờ cơm trưa bà chủ liền kể với ông chủ” con lừa nó đang lên kế hoạch phản bội ông mà ông k biết, vậy giờ ông tính sao?”
ông chủ nghe vậy và liền nổi giận ” nhất định k tha thứ cho kẻ phản bội, giết k tha ”
vậy là chú lừa bị lên dĩa
See Translation