Đọc xong một số cuốn sách hay

Đọc xong một số cuốn sách hay, và nhận ra …
Khi người ta càng có tài, sẽ càng khó cân bằng trong cuộc sống !
Tuổi thơ lành lặn là may mắn của bất cứ ai có được nó.
Ngay cả khi sai lầm nhất, con người ta vẫn có thể làm lại mọi thứ khi họ tự cho mình một sự tha thứ nhất định.
Không thể dùng sự tử tế này để khỏa lấp sự khốn nạn khác.
Không có cảm giác nào tệ hơn tự mình coi thường chính mình.
“Hãy kiên trì, Hachiko. Trong cuộc đời này cần phải thật kiên trì.”