Đợt rồi tuyển dụng nhân sự cho team strategy hai đầu Nam Bắc

Đợt rồi tuyển dụng nhân sự cho team strategy hai đầu Nam Bắc. Một số candidates rất ổn.
Có cả ứng viên từ nước ngoài bảo sẵn sàng bay từ Bắc Mỹ về Vietnam làm việc. Học chuyên sâu về marketing, muốn làm ở RMA để thoả đam mê về thương hiệu.
Các ứng viên Việt mình gặp interview đều có thái độ rất cầu thị, tiềm năng. Các bạn đó gặp đất sẽ lớn nhanh.
Nhưng chỉ được nhận 01 người cho mỗi team. Nên đành lỡ hẹn với một số ứng viên tốt. Chúc các bạn tìm được nơi làm việc ưng ý.