Dự báo về một cơn bão sắp xảy ra

Dự báo về một cơn bão sắp xảy ra…
Make up :Đạt Cao Tuấn Ngụy
Stylist: Thiều Ngọc
Haire: Vân tóc, Liên tóc
Photo: Minh Sơn Zim
Minh Hang Nguyen Hien Thanh Nguyen Nguyễn Thanh Vân Xinh Đẹp Thanh Tâm Su Phì Tô Anh Khiêm Cham Ngoc Nguyen Ha Hoang Chop Nguyen
Bách Nguyễn

13 Comments