ĐỪNG QUAY TRỞ LẠI ĐÀNG SAU

ĐỪNG QUAY TRỞ LẠI ĐÀNG SAU
(Omar Khayyám, nhà thơ cổ Ba Tư)
Đừng quay trở lại đàng sau,
Dòng đời nước chảy qua cầu là xong.
Tiếc gì đôi mắt từng trong,
Nhấn chìm hết cả nỗi lòng nghĩ suy…
Niềm mong cũng chẳng tiếc gì
Dịu dàng hồi cố những thi hứng buồn…
Đừng quay ngược lại con đường,
Hãy cho quá khứ vùi hương tuyệt tình…
Ai xưa thề thốt yêu mình
Trọn đời rồi lại môi xinh nuốt lời,
Thì thôi, thế tất là thôi,
Đừng quay trở lại gặp người uổng công.
Bỏ ta chìm nổi tang bồng,
Giết trong ta những mơ mòng ái nhân.
Lạ rồi, không thể thành thân,
Một đời duyên chỉ một lần hữu duyên…
Bằng lòng, sung sướng, hồn nhiên
Với hôm nay, chớ tiếc miền cũ xưa,
Dù đang khốn khó dư thừa,
Cũng không nệ những được thua ngược luồng…
(Hồng Thanh Quang dịch từ bản tiếng Nga)
Bản dịch tiếng Nga:
Никогда не иди назад.
Возвращаться нет уже смысла.
Даже если там те же глаза,
В которых тонули мысли.
Даже если тянет туда,
Где ещё всё было так мило,
Не иди ты туда никогда,
Забудь навсегда, что было.
Те же люди в прошлом живут,
Что любить обещали всегда.
Если вспомнил ты это — забудь,
Не иди ты туда никогда.
Не верь им, они — чужие.
Ведь когда-то ушли от тебя.
Они веру в душе убили,
В любовь, в людей и в себя.
Живи просто тем, что живёшь
И хоть жизнь похожа на ад,
Смотри только вперёд,
Никогда не иди назад.