E k tính bán vì mấy cái này cực kì nặng luôn mà sáng h phải 10 khách tag vào nhờ kiếm rồi

E k tính bán vì mấy cái này cực kì nặng luôn mà sáng h phải 10 khách tag vào nhờ kiếm rồi
Có 2 loại milo cube và milk cube
Gói 50v 140k
100v 240k
Có bạn bán 240k 50 viên và giải thích là gói nào cũng ghi 2,75g . Cái đó là trọng lượng của 1 viên chứ k phải trọng lượng của gói kẹo . Ngta ghi 2.75 x 50 hoặc 2.75 x 100 đó ạ chứ 1g kẹo làm sao mà chỉ nặng có gần 3g đc . 3g bé lắm .
Chuyến thái 7/8 trả hàng 13-14-15/8
See Translation