Elon Musk tự mở trường cho con học

Elon Musk tự mở trường cho con học. Trường đó có những đặc điểm cơ bản sau:
– Không phân biệt lớp, các cháu không phân biệt lứa tuổi đều phải học cùng một chương trình nếu vào trường cùng một khoảng thời gian.
– Chương trình học xoay quanh từng đứa trẻ: các cháu thích học gì thì sẽ được học cái ấy.
– Nội dung chương trình lấy việc giải quyết vấn đề (problem-solving) làm trọng tâm
– (Theo như cách miêu tả) Bài học dựa trên những vấn đề rất thực tế –> từ đó các bạn nhỏ học cách áp dụng những công cụ phù hợp và hiểu ý nghĩa của lý thuyết thông qua việc tương tác với những công cụ ấy.
Nguyễn Thanh Thúy