Giáo sư mặc quần đùi và áo rách để khuyến khích sinh viên “sáng tạo”

Giáo sư mặc quần đùi và áo rách để khuyến khích sinh viên “sáng tạo”, bởi giáo sư định nghĩa “sáng tạo” là không có khuôn khổ và như thế sẽ giúp sv sáng tạo hơn???
Hay là thầy Phan Anh cũng nên mặc shịp đỏ (kiểu trang phục của siêu nhân superman) đi dạy để thúc ép, thúc đẩy, ép buộc sinh viên “sáng tạo: nhỉ?
Mình thấy ở đất nước sáng tạo nhất thế giới là Mỹ, Đức, Nhật, Trung Quốc các giáo sư có mặc quần đùi và áo rách đi dạy để khuyến khích sinh viên sáng tạo đâu nhỉ?
Bạn chọn cách nào để khuyến khích sv sáng tạo?
Và ý kiến của bạn là gì nhỉ?