HÁNg có thâm có sâu cở nào

HÁNg có thâm có sâu cở nào , cũng bị phát hiện . “Con đường mua chuộc” với âm mưu “1 vành tang-1 đường chết” , khiến làm nhớ lại thuyết “Đại Á” chiêu dụ các nước châu Á của quân phiệt Nhật gây thế chiến ll
–Con Đường Tơ Lụa Mới : Ý đồ mở rộng thế lực của Trung Quốc gây lo ngại