“Hãy nhìn chú mèo kìa

“Hãy nhìn chú mèo kìa!
Chú đang ở trên giường.
Hãy đùa chú mèo xinh tươi, hãy nhảy lên giường.
Bạn hãy đuổi bắt chú mèo nào.
Khi đặt lên bàn tay, chắc chắn chú mèo sẽ cắn lấy tay tôi” .
Đấy là một đoạn trong sách giáo khoa tiểu học của Nhật Bản thời Minh Trị copy y nguyên sách tập đọc ở tiểu học Mĩ.
Thời đó Nhật cũng rất ăn chơi khi sử dụng các cuốn Khế ước xã hội của Rouseau, Kinh tế luận của Mill, Lập hiến chính thể luận của Spencer, Quốc phú luận của Smith làm sách giáo khoa tại các trường tư như Lập chí học xá của Tosa, Thạch Dương quán của Fukushima, Thiên Kiều nghĩa thục…