Hình như người ta cảm thấy cái thuật ngữ localization nó không có ý nghĩa gì hay sao ấy

Hình như người ta cảm thấy cái thuật ngữ localization nó không có ý nghĩa gì hay sao ấy?!
Với cả, nói như thầy Vương là cưa Mercedes thành công nông, cơ bản là trình độ người xử lý tài liệu, chứ bỏ bao nhiêu tiền mua sách về mà không biết sử dụng, chẳng phải quá phí phạm sao?!