Hôm nay là ngày Phật Đản chiều nay đọc bạn mình viết về khẩu nghiệp thấy câu này rất hay :Tâm không ác nhưng câu chữ ác

Hôm nay là ngày Phật Đản chiều nay đọc bạn mình viết về khẩu nghiệp thấy câu này rất hay :Tâm không ác nhưng câu chữ ác , ác vô thức hay có ý thức đều là khẩu nghiệp . Khẩu nghiệp Vô thức cũng là khẩu nghiệp .
Trong nhà Phật thì Khẩu Nghiệp (Xấu ) là một trong những nghiệp nặng nhất , vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng , nó dẫn đến sự đổ vỡ dẫn đến sự đau khổ tột cùng , dẫn đến mọi sự phiền não … một lời nói có thể mang lại khổ đau và hệ luỵ cho người khác nặng nề , có thể khơi lên mâu thuẫn thậm chí dẫn đến chiến tranh cũng chỉ vì lời nói . Trong thập thiện nghiệp ( không sát sanh , không trộm cắp , không tà dâm , không tham, không sân , không si , không nói dối , không thêu dệt , không nói hai chiều , không nói lời ác ) thì có đến 4 điều về khẩu nghiệp .
Phật dạy đừng nói những lời hung ác nó sẽ khiến cả mình và người nghe cùng đau khổ .
Thường thì gieo Nhân nào sẽ gặt quả ấy . Gieo hạt cam ngọt sẽ gặt trái cam thơm ngọt , gieo hạt chanh chua sẽ gặt trái chanh chua chúng ta đã thấy những người không may bị sứt môi , nói ngọng , bị câm … ấy cũng là do tạo Khẩu nghiệp xấu gây nên những hậu quả lớn mang lại khổ đau cho người khác nên giờ họ phải trả nghiệp thật đáng thương .
Xưa không biết đã đành , giờ biết Khẩu nghiệp thế nào rồi thì sám hối , nhận lỗi và sửa sai đừng bao giờ tái phạm nữa . Hãy cố gắng nói lời dễ nghe lời hay , lời có ích cho mọi người nói lời vui vẻ hoà nhã , nói lời chân thật lời gắn kết yêu thương . Giữ cho Ý trong sạch . Thân trong sạch thì khẩu cũng trong sạch . Nhân lành ắt Quả lành
Chúng ta cùng cố gắng tu khẩu nghiệp nhé
( St )