Kể từ ngày bán mắm

Kể từ ngày bán mắm, khách toàn có tuổi mua hông à. Bắc, Trung, Nam đủ cả, và trộm vía chưa ai chê. Đây có lẻ là dzui nhất. Bán được mắm không dzui bằng đâu. ;). Zui hơn nữa là hầu như mọi người mua dzề đều chia cho người quen, thân của họ dùng thôi à. Trân quý lắm. Cũng có nhiều anh chị ở xa xôi, liên lạc để mua ít về nhà dùng nhưng hỏng bỏ công, cước cao quá tiền mắm nên thôi. Cũng tiếc chứ nhưng không sao, vẫn dzui vì vẫn còn nhiều người quan tâm đến các sản phẩm thủ công của xứ Việt mình hen?!
MẮM & NẮNG ^_^
See Translation