Kết thúc khoá học cuối cùng của năm Bính Thân

Kết thúc khoá học cuối cùng của năm Bính Thân. Mệt rã rời đến nỗi ngủ quên trên taxi mà không hề hay biết. Đến lúc anh lái xe gọi chỉ đường mới giật mình phát hiện là mình đang ngủ gật. May mà đi Uber chứ không thì… Khi nào mà lý trí nói một kiểu, cảm xúc nói một kiểu rồi phải tự đấu tranh trong đầu và trong lòng là y như rằng không còn tí năng lượng nào hết. Thôi thì ngủ một giấc rồi từ mai dành hết thời gian cho em Mía vậy!
See Translation