Khách lưu ý giùm e

Khách lưu ý giùm e, nếu ai đã lấy 1 liệu trình thuốc dùng xong mà chưa lành thì tự chủ động ib cho e mà lấy thêm đặt cho lành dứt điểm nhé, chứ đặt 1 lt chưa lành hẳn xong tự ý ngưng thuốc hoặc ngắt quảng quá lâu, đến lúc hắn nặng ra rồi đừng đổ lỗi cho thuốc nhà e bán dùng ko lành, tội lắm, đã bỏ tiền ra điều trị thì gắng đặt cho lành chứ đừng đặt cho vui, xót tiền lắm mà bệnh ko lành còn nặng ra thêm khổ mấy chị và cả người bán hàng như e nữa