Khi không ưa nhau và soi xét

Khi không ưa nhau và soi xét, thì kiểu gì chả bới bèo ra bọ.
Mình ghét trò lấy câu từ để soi nhau rồi suy diễn quy chụp. Nó y như thời cải cách ruộng đất. Rồi thể hiện quyền lực bằng cách lôi nhau lên phắc búc để đấu tố, rồi lên cả báo. Hãi hồn quá. Con cái chúng ta sẽ hỏng khi nhìn người lớn đối xử với nhau như thế chứ đâu.
Các nhà giáo dục bạn mình, hãy làm đúng nguyên tắc, đẩy cao sự giáo điều lên bằng cách không chấp nhận xin mồm hay nhắn tin. Mà yêu cầu phụ huynh gửi giấy trắng mực đen, giấy xin phép phải đúng quy cách. Không chấp nhận viết sai viết thiếu cho tôi, con ốm phải để nghị gắn thêm cái giấy chứng nhận của cơ sở y tế vào. Rồi lưu lại kẻo không sau này lại đổ cho các anh chị không có cái tình. Mệt với thể loại ấy lắm.
PS: cái ảnh tin nhắn màu đen là của mình.
Cũng may mình có tin học trò nhắn xin nghỉ. Mình thuộc loại tử tế bình đẳng, cũng nhắn 1 cái tin ô kê mà không cần phải lằng nhằng gì cả. He he, buồn cười nhở. Có khi sinh viên nó lại bảo thầy này chả có cái tình, đáng ra phải nhắn tin hỏi 1 cái xem em thế nào, nhở.
Mệt não lắm.