Không biết có ai giống tớ không nhỉ

Không biết có ai giống tớ không nhỉ. Tớ hay đặt ra mục tiêu cho mình phấn đấu như này:
Ngày kiếm được 30klà tháng có 900k
Ngày kiếm được 50k là tháng có 1tr500k
Ngày kiếm được 100k là tháng có 3tr
Ngày kiếm được 200k là tháng có 6tr
Ngày kiếm được 300 k là tháng có 9 tr
Ngày kiếm được 500k là tháng có 15tr
….. Tôi hay đặt ra mục tiêu như vậy để phấn đấu vì tôi nghĩ việc gì cũng cần có thời gian , chậm mà chắc, quan trọng là tôi không bao giờ có ý nghĩ sẽ từ bỏ đam mê của mình. Chỉ vậy thôi… Có ai giống tôi không nhỉ… Ib nếu bạn muốn đi chung với tôi nhé.